Druga slika iz malog triptiha u Informatici Podravke. Prijelomni trenutak je nastupio u Podravci. Odlučili smo izvući se iz deficita i kročiti u Europu na velika vrata, sa stilom i sa ISO-standardima.

Format (romboidan): 92 x 120 cm, g. izrade: 1997., vlasnik: Podravka, Kc,
tehnika: email-lakovi na plastificiranoj iverici

"Prijelano razdoblje"